Executive Team

Wang Jian

Chairman of the Board,BGI Genomics Co,. Ltd.

Yin Ye

Director & General Manager,BGI Genomics Co,. Ltd.

Sun Yingjun

Director,BGI Genomics Co,. Ltd.

Du Yutao

Director,BGI Genomics Co,. Ltd.

Wang Hongtao

Director,BGI Genomics Co,. Ltd.

Chen Penghui

Director,BGI Genomics Co,. Ltd.

Jiang Changjian

Indpeendent Director, BGI Genomics Co,. Ltd.

Xu Aimin

Independent Director,BGI Genomics Co,. Ltd.

Wu Yuhui

Indpeendent Director,BGI Genomics Co,. Ltd.

Li Songgang

Supervisory Board Chairman,BGI Genomics Co,. Ltd.

Li Wenqi

Supervisor, BGI Genomics Co,. Ltd.

Hu Yujie

Supervisor, BGI Genomics Co,. Ltd.
Board Director & General Manager,BGI Genomics Co,. Ltd.

Yin Ye

Board Director & General Manager,BGI Genomics Co,. Ltd.
Deputy General Manager, BGI Genomics Co,. Ltd.

Du Yutao

Deputy General Manager, BGI Genomics Co,. Ltd.
Deputy General Manager, BGI Genomics Co., Ltd.

Liu Na

Deputy General Manager, BGI Genomics Co., Ltd.
Financial Director, BGI Genomics Co., Ltd.

Chen Yiqing

Financial Director, BGI Genomics Co., Ltd.
Director of Human Resources, BGI Genomics Co., Ltd.

Li Zhiping

Director of Human Resources, BGI Genomics Co., Ltd.
Board Secretary, BGI Genomics Co., Ltd.

Xu Qian

Board Secretary, BGI Genomics Co., Ltd.
Quick Contact