Executive Team

Wang Jian

Chairman of the Board,BGI Genomics Co,. Ltd.

Yin Ye

Board Member & General Manager,BGI Genomics Co,. Ltd.

Sun Yingjun

Board Member,BGI Genomics Co,. Ltd.

Wu Chun

Board Member,BGI Genomics Co,. Ltd.

Li Yingrui

Board Member,BGI Genomics Co,. Ltd.

Zhao Qian

Board Member, BGI Genomics Co,. Ltd.

Wang Hongtao

Board Member, BGI Genomics Co,. Ltd.

Jin Chunbao

Board Member, BGI Genomics Co,. Ltd.

Chen Penghui

Board Member,BGI Genomics Co,. Ltd.

Xu Aimin

Independent Board Member,BGI Genomics Co,. Ltd.

Jiang Changjian

Independent Board Member,BGI Genomics Co,. Ltd.

Xie Hong

Independent Board Member,BGI Genomics Co,. Ltd.

Guo Jinlong

Independent Board Member,BGI Genomics Co,. Ltd.

Li Songgang

Supervisory Board Chairman,BGI Genomics Co,. Ltd.

Li Wenqi

Supervisor, BGI Genomics Co,. Ltd.

Hu Yujie

Supervisor, BGI Genomics Co,. Ltd.
Board Member & General Manager,BGI Genomics Co,. Ltd.

Yin Ye

Board Member & General Manager,BGI Genomics Co,. Ltd.
Vice-President, BGI Genomics Co., Ltd.

Liu Na

Vice-President, BGI Genomics Co., Ltd.
Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, BGI Genomics Co., Ltd.

Chen Yiqing

Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, BGI Genomics Co., Ltd.
Chief Human Resource Officer, BGI Genomics Co., Ltd.

Li Zhiping

Chief Human Resource Officer, BGI Genomics Co., Ltd.
Chief Medical Officer, BGI Genomics Co., Ltd.

Wang Wei

Chief Medical Officer, BGI Genomics Co., Ltd.
Board Secretary & General Counsel, BGI Genomics Co., Ltd.

Xu Qian

Board Secretary & General Counsel, BGI Genomics Co., Ltd.
Quick Contact